Albert Einstein - Ważne postacie w całej historii

Albert Einstein był niemieckim fizykiem w XX wieku, który odegrał ważną rolę w dyscyplinach matematyki i fizyki. Dokonał kilku odkryć i przeprowadził badania z zakresu fizyki, dzięki którym oparł się na istniejących teoriach naukowych. Jego doświadczenie w rodzinie naukowej mogło odegrać ważną rolę w jego trajektorii kariery. Einstein był obywatelem różnych krajów, w tym Niemiec, Szwajcarii i USA. Został obywatelem Szwajcarii po zrzeczeniu się niemieckiego obywatelstwa, aby uniknąć poboru do wojska. Jego obywatelstwo w USA pojawiło się podczas II wojny światowej z powodu zagrożeń dla jego bezpieczeństwa w reżimie nazistowskim.

5. Wczesne życie

Albert Einstein urodził się 14 marca 1879 r. W królestwie Wirtembergii w Rzeszy Niemieckiej u Hermanna Einsteina i Pauline Koch. Studiował na szwajcarskiej federalnej politechnice w Zurychu, gdzie odbył egzaminy wstępne. Od najmłodszych lat Einstein miał niezwykłe zdolności do matematyki i fizyki. Wykształcenie średnie otrzymał w argoviańskiej szkole kantonalnej w Szwajcarii. Później ukończył dyplom z wykształcenia z matematyki i fizyki na Politechnice w Zurychu.

4. Kariera

Einstein został obywatelem Szwajcarii w 1901 r. I rozpoczął pracę w biurze patentowym w Bernie jako asystent egzaminatora poziomu III. Później pracował w różnych instytucjach akademickich, takich jak Uniwersytet w Bernie, jako wykładowca, a później jako asystent. Służył w różnych instytucjach akademickich, takich jak Uniwersytet Humboldta w Berlinie i Instytut Studiów Zaawansowanych w różnych zdolnościach dydaktycznych i przywódczych. W czasie swojej kariery napisał wiele naukowych i nienaukowych artykułów. Jego wyobraźnia jest uważana za kluczową w teoriach i odkryciach, których dokonał za życia.

3. Główne wkłady

Albert Einstein jest pamiętany za swój znaczący wkład w fizykę i filozofię. Odkrył prawo efektu fotoelektrycznego, specjalną teorię względności, ruchy Browna i wymyślił równoważny wzór masa-energia E = mc2. Jego zainteresowanie i teorie dotyczące energii, przestrzeni i czasu były podstawą i podstawą współczesnej nauki, eksploracji kosmosu, światła i energii atomowej. Tworzył wynalazki, takie jak lodówka Einsteina i był częścią Projektu Manhattan. Pomimo swojej roli w tworzeniu bomb atomowych, opowiadał się za niestosowaniem bomb podczas wojny z powodu zniszczeń, które spowodowały.

2. Wyzwania

Jako pomysłowy i wysoce utalentowany naukowiec Einstein stanął w obliczu sprzeciwu grup antysemickich, a wielu twierdziło, że jego teorie i formuły były błędne. Na przykład jego teoria, że ​​światło jest zdolne do zginania, została przyjęta przez naukowców z krytyką i sceptycyzmem. Jego zdrowie pogorszyło się z czasem, dotykając go psychicznie i fizycznie. Sytuację pogorszyły wojny światowe, które zagrażały jego bezpieczeństwu z powodu jego żydowskich korzeni. Jego odporność i upór rozwinęły się w dzieciństwie, a także przekonanie, że jego naukowe teorie i odkrycia były prawidłowe, pozwalając mu pozostać silnym. Einstein zmienił wyzwania w możliwości.

1. Śmierć i dziedzictwo

Einstein zmarł w szpitalu Princeton 17 kwietnia 1955 r. W wieku 76 lat z powodu krwawienia wewnętrznego spowodowanego pęknięciem tętniaka. Jego szczątki po kremacji zostały rozrzucone w nieznanym miejscu. Jest pamiętany jako jeden z najbardziej wpływowych naukowców. Einstein zdobył wiele nagród, w tym Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki w 1921 r., Medal Copleya w 1925 r. Oraz Złoty Medal Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego w 1926 r. I Osobę Roku Roku w 1999 r. Muzeum Historyczne w Bernie zostało nazwane Einstein Muzeum.

Zalecane

Najbezpieczniejsze państwa w USA
2019
10 najbardziej zaludnionych miast w Nowej Południowej Walii w Australii
2019
Park Narodowy Retezat, Rumunia - wyjątkowe miejsca na świecie
2019