Coastal Landforms: Co to jest Machair?

Co to jest Machair?

Słowo „machair” to termin gaelicki, który odnosi się do rozległej, nisko położonej i żyznej równiny. Uznano, że jest to termin naukowy określający konkretną cechę przybrzeżną określoną przez niektóre wydmy, które są często wapienne, podlegają lokalnej uprawie i są rozwijane w wyniku warunków mokrych i wietrznych. Machair jest jednym z najrzadszych siedlisk w Europie na północy i zachodzie Wielkiej Brytanii i Irlandii. Słowo to jest również używane jako nazwy miejsc w kilku miejscach w Szkocji i Anglii. Prawie połowa maszyn w Szkocji znajduje się na Hebrydach Zewnętrznych. Piasek Machair ma wysoką zawartość powłoki do 80% -90%, co odróżnia je od połączeń wschodnich wybrzeży, które powstają z piasku bardziej mineralnego. Łącza mają zazwyczaj dużą zawartość krzemionki. PH machairu zazwyczaj wynosi więcej niż siedem, co sugeruje, że ma on charakter zasadowy. Wynika to z wysokiego stężenia węglanu wapnia. Wewnętrzna strona maszyny jest często mokra i zawiera jezioro.

Formacja Machaira

Teoria opisująca proces formowania machairu została opracowana przez Williama MacGillivraya w 1830 roku. Postulował, że małe fragmenty skorupy przenoszone przez fale w kierunku brzegu, gdzie są dalej rozbijane. Mniejsze fragmenty są wysadzane na plażę, tworząc pagórki, które następnie są dmuchane w głąb lądu. Działalność człowieka jest drugim katalizatorem tworzenia maszyn. Wodorosty zdeponowane przez rolników zapewniają osłonę ochronną i dodają składniki odżywcze do gleby. Trawa jest również utrzymywana w krótkiej odległości przez wypas bydła i owiec, które dodają tratę i teksturę do runi.

Gleba jest również uboga w niektóre kluczowe elementy, takie jak miedź i mangan. To czyni je nieodpowiednimi do wypasu zwierząt bez dodatku suplementów mineralnych. Piaszczyste gleby na plaży nie są skuteczne w utrzymywaniu składników odżywczych, co uniemożliwia stosowanie nawozów sztucznych do uprawy. Zjawisko to ogranicza różnorodność upraw, które mogą dobrze funkcjonować na tych obszarach do owsa i jęczmienia.

Ekologia machaira

Wyjątkowy ekosystem sprawił, że machairs stał się przedmiotem kilku działań ochronnych. Mają zwykle miejsce na rzadkie gatunki kwiatów, takie jak żółte grzechotki i kwiaty dywanów. Niektóre gatunki ptaków zamieszkujących te regiony to między innymi dunlin i twite oraz inne rzadkie gatunki owadów. Kelp znajdujący się w morzu pomaga zredukować wpływ fal, zmniejszając erozję, gdy tylko zostanie zmyty na brzeg.

Aktualny stan maszyn

Maszyny stają w obliczu różnych zagrożeń. Zmiana sposobów zarządzania ziemią jest jednym z zagrożeń. Wypas i ulepszone rolnictwo doprowadziły do ​​tego, że niektóre z tych obszarów są uprawiane, co stanowi zagrożenie dla ich istnienia. Rosnący poziom mórz w wyniku globalnego ocieplenia doprowadził do zwiększonej erozji, która wpływa na istnienie różnych gatunków. Wzrost poziomu doprowadził również do stopniowego zanurzenia nisko położonych obszarów przybrzeżnych. W tym procesie zwierzęta musiały migrować, podczas gdy inne umierały z powodu braku równowagi ekologicznej.

Zalecane

Co to jest szamanizm?
2019
Kraje z najlepszymi źródłami dla turystów do Chin
2019
Czym jest las chmurowy?
2019