Główne religie w Polsce

Polska jest krajem religijnym i ustanowiła prawo do wolności religii. Największą religią w Polsce jest rzymski katolicyzm, po którym następują inne wyznania chrześcijańskie, a także narastający trend agnostycyzmu i ateizmu. Poniżej znajduje się zestawienie demografii religijnej w Polsce.

Katolicyzm - 33 399, 327

Rzymskokatolicy stanowią większość ludności Polski. Początki chrześcijaństwa w Polsce sięgają już 966 r., Za panowania Mieszka I. Rzymskokatolicki cieszył się znaczącą pozycją w innych religiach, aż do II wojny światowej i epoki komunizmu, które zmieniły skład religijny Polski.

Mówi się, że Kościół rzymskokatolicki odegrał kluczową rolę w upadku komunizmu w Polsce. Powołanie kardynała Karola Wojtyły na papieża Jana Pawła II w 1978 r. Jeszcze bardziej wzmocniło Kościół rzymskokatolicki w Polsce. Papieżowi przypisuje się znaczący wkład w wydarzenia prowadzące do ostatecznego obalenia komunizmu. Religia stała się synonimem antykomunizmu w latach osiemdziesiątych i zgromadziła ogromne rzesze. Kościół otrzymał prawo do kierowania szpitalami, uniwersytetem w Lublinie i licznymi szkołami w 1989 roku.

Blisko 90% osób w Polsce należy do Kościoła katolickiego. Obecnie w kraju jest 41 diecezji. Religia jest studiowana jako przedmiot opcjonalny w szkole. Chociaż pobożność rzymskokatolików w Polsce maleje, Polska jest jednym z krajów w Europie o wysokim wskaźniku przestrzegania religii.

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny (Cerkiew Prawosławna)

Prawosławni chrześcijanie liczą około 504 150 osób w Polsce. Prawosławie zostało wprowadzone do starożytnej Polski w IX wieku. Większość społeczności prawosławnych znajdowała się na ziemiach ukraińskich i białoruskich. Terytoria te, przed uzyskaniem przez Polskę niepodległości, podlegały Patriarchatowi Moskiewskiemu. Obecne w niepodległej Polsce wspólnoty prawosławne rozpoczęły dążenie do osiągnięcia autokefalii. Staraniom temu zdecydowanie przeciwstawił się patriarchat moskiewski. Konflikty z katolikami były widoczne w latach trzydziestych. Konflikty te doprowadziły do ​​wydania dekretu z 1938 r., Który dał duchowieństwu prawosławnemu równe prawa jako duchowieństwo innych religii.

Cerkiew prawosławna w Polsce kwitnie od czasu osiągnięcia autokefalii. W całej Polsce jest siedem diecezji i 11 klasztorów. Religia odgrywa aktywną rolę w większości stowarzyszeń Kościołów.

Dominujące przekonania religijne w Polsce

RangaReligiaPopulacja
1Kościół katolicki33 399 327
2Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny504, 150
3Świadkowie Jehowy129.270
4Kościół ewangelicko-augsburski w Polsce23 436
5Kościół Zielonoświątkowy w Polsce22, 429
6Polski Kościół Katolicki20, 402
7Kościół Adwentystów Dnia Siódmego9, 654
8Chrześcijański Kościół Baptystów w Polsce5, 100
9Ewangelicki Kościół Metodystyczny w Polsce4, 352
10Kościół Boży w Chrystusie4140
11Kościół ewangelicko-reformowany w Polsce3, 488

Zalecane

Najwięksi artyści okresu renesansu
2019
Flaga stanu Oregon
2019
Czym jest Kadomatsu?
2019