Jaka jest różnica między pogodą a klimatem?

Jaka jest różnica między pogodą a klimatem?

Pogoda i klimat to dwa warunki atmosferyczne, których definicje i rozróżnienia dezorientują wielu ludzi na całym świecie. Wiele osób, które używają tych dwóch terminów, na przemian uważa istnienie zmian klimatycznych za trudne do uwierzenia ze względu na ciągle zmieniającą się pogodę. Klimat i pogoda mają pewne podobieństwa, w tym fakt, że oba są zdefiniowane przez energię słoneczną. Jednak pogoda i klimat to dwa odrębne terminy i mają odrębne cechy.

Definicja

Pogoda definiowana jest jako codzienna fluktuacja temperatury i opadów atmosferycznych związana z działaniami w troposferze. Pogoda można również zdefiniować jako stopień temperatury, ilość wilgoci i zachmurzenia atmosfery. Badanie pogody nazywane jest meteorologią. Z drugiej strony klimat definiuje się jako długoterminową ocenę zmienności wilgotności, wiatru, opadów atmosferycznych, temperatury i ciśnienia atmosferycznego na danym obszarze. Ocenę klimatu przeprowadza się zwykle w 30-letnich odstępach, a badanie nazywa się klimatologią. Klimat można również zdefiniować jako długoterminową średnią z wzorców pogodowych w dłuższym okresie czasu. Klimat lokalizacji przypisuje się pięciu składnikom systemu klimatycznego, które składają się z hydrosfery, kriosfery, atmosfery, litosfery i biosfery.

Określanie czynników

Warunki pogodowe mogą się drastycznie zmieniać, ponieważ są oparte na kilku zmiennych, które występują niezależnie. Zmienne obejmują ciśnienie atmosferyczne, temperaturę, zachmurzenie, wilgotność oraz prędkość i kierunek wiatru. Na warunki pogodowe mogą mieć również wpływ czynniki lądowe, takie jak obecność lasów lub dużych zbiorników wodnych. Klimat jest bardziej stabilny, ponieważ jest długoterminową analizą wzorców pogodowych w dużym regionie. Na warunki klimatyczne wpływa szerokość i wysokość obszaru, bliskość dużego akwenu oraz orientacja gór w kierunku prądów oceanicznych.

Prognozowanie klimatu a pogoda

Warunki klimatyczne są mniej zmienne, co sprawia, że ​​prognozy dotyczące klimatu danego obszaru są łatwe i dokładne. Zwykle trwa wiele lat, zanim klimat na danym obszarze całkowicie się zmieni. Z drugiej strony warunki pogodowe są bardzo niestabilne i mogą zmieniać się z każdą chwilą. Ten chaotyczny atrybut utrudnia dokładne prognozowanie warunków pogodowych na danym obszarze. Jednak meteorolodzy podają krótkoterminowe prognozy pogody, analizując zmiany ciśnienia barometrycznego oraz stopień zachmurzenia w danym obszarze.

Wpływ działalności człowieka na pogodę i klimat

Przez wiele lat pogoda i klimat były czynnikiem decydującym o rodzaju działalności człowieka na danym obszarze. Jednak w ostatnich latach działalność człowieka zmieniła wzorce pogody i spowodowała zmiany klimatyczne. Smog powstaje w wyniku emisji z pojazdów, co wpływa na widoczność powietrza, powodując powszechne zanieczyszczenie powietrza. Emisje przemysłowe uwalniają kwaśne opary, które reagują z wilgocią w atmosferze, tworząc kwaśne deszcze. Długoterminowe emisje gazów cieplarnianych można przypisać zmianom klimatu. Poprzez osłonięcie atmosfery powstają gazy cieplarniane, które zwiększają temperaturę atmosferyczną i przyczyniają się do globalnego ocieplenia.

Zalecane

Gdzie jest cieśnina Juana de Fuca?
2019
23 spektakularne parki narodowe Polski
2019
Fluvial Landforms: What Is Wadi?
2019