Jaki jest wpływ przemysłu naftowego na środowisko?

Przemysł naftowy

Rafineria ropy naftowej jest dużym przemysłem i najważniejszą częścią gospodarki niektórych krajów na świecie, w tym Stanów Zjednoczonych, Bliskiego Wschodu i niektórych części Afryki. Ropa naftowa i ropa naftowa występują w połączeniu cieczy, gazu i lepkiej substancji smolistej. Ropa naftowa odgrywa istotną rolę w przemyśle transportowym i grzewczym zarówno w przypadku domów, jak i działalności przemysłowej. Jednak wpływ rafinerii ropy naftowej na środowisko jest często negatywny i zwiększył obawy zdrowotne społeczności znajdujących się w pobliżu, ponieważ ropa naftowa jest głównie toksyczna dla wszystkich form życia, podczas gdy jej wydobycie może prowadzić do zmian klimatycznych.

Przemysł naftowy zajmuje się zarówno wydobyciem, jak i rafinacją ropy naftowej w celu wytworzenia szeregu produktów. Rafinacja ropy naftowej obejmuje kilka procedur i procesów. Niektóre techniki związane z oddzielaniem chemikaliów w przemyśle naftowym obejmują frakcjonowanie, hydrorafinację, produkcję i transport. Te złożone procesy wpływają na środowisko w inny sposób, pomimo korzyści płynących z uzyskania ważnego oleju. Rosnące zapotrzebowanie na produkty naftowe obciążyło przemysł naftowy. Regulacje środowiskowe spowodowały, że branże zmieniły swoje strategie i działania w kierunku czystej produkcji.

Wpływy wiercenia na olej

Firmy naftowe wiercą ropę naftową z ziemi za pomocą platform wiertniczych i studni, które docierają do kieszeni złoża ropy naftowej. Olej prawdopodobnie wypełni warstwę skalną i rozprzestrzeni się na otwarte miejsce. Olej może wylać się do wód, takich jak oceany, jeziora lub rzeki. Surowa ropa zawiera toksyczny materiał, który jest śmiertelny dla zwierząt wodnych, takich jak ryby i gady, i może prowadzić do kilku zgonów w krótkim czasie. Destylaty ropy naftowej i ropy naftowej mogą również powodować wrodzone niepełnosprawności ryb i innych zwierząt, które mają z nimi kontakt. Wiercenie ropy wymaga również zmiany ekologii obszaru poprzez oczyszczenie terenu, aby stworzyć odpowiednią przestrzeń do wiercenia ropy.

Wpływ rafinerii ropy naftowej na środowisko

Rafineria ropy naftowej jest głównym źródłem zanieczyszczeń na obszarach, na których są ustanowione. Rafinerie są głównym źródłem toksycznych zanieczyszczeń powietrza, w tym związków BTEX, tlenku węgla, cząstek stałych i dwutlenku siarki. Niektóre toksyczne substancje chemiczne uwalniane do powietrza są podejrzewanymi czynnikami rakotwórczymi i są również odpowiedzialne za rozwój problemów reprodukcyjnych i powikłań oddechowych. Duża ilość emisji tlenku węgla zatrzymuje ciepło na Ziemi, co prowadzi do zmian klimatycznych.

Rafinerie ropy naftowej są również głównymi zanieczyszczeniami wód powierzchniowych i gruntowych. Głębokie studnie do usuwania odpadów trafiają do warstw wodonośnych i wód gruntowych. Niektóre rafinerie odprowadzają również nieoczyszczone odpady do zbiorników wodnych, takich jak jeziora i rzeki. Ten sposób usuwania odpadów do rzek wpływa na jakość wody i zwierząt wodnych. Produkty ropopochodne, które trafiają do zbiorników wodnych, są również wysoce łatwopalne i mogą powodować pożary rzek, jak to miało miejsce w przypadku rzeki Cuyahoga. Czynności rafinacji ropy naftowej mogą również zanieczyszczać glebę. Zanieczyszczenie gleby obejmuje niebezpieczne odpady, wycieki oleju, szlam z procesu oczyszczania i pył koksu. Zanieczyszczenie gleby zmniejsza żyzność gleby i wprowadza obce cząstki, które mogą wpływać na wzrost i jakość upraw.

Zalecane

Co to jest szamanizm?
2019
Kraje z najlepszymi źródłami dla turystów do Chin
2019
Czym jest las chmurowy?
2019