Jaki rodzaj rządu ma Mołdawia?

Rząd Mołdawii

Rząd Mołdawii działa w ramach demokracji przedstawicielskiej z systemem parlamentarnym, co oznacza, że ​​opinia publiczna wybiera urzędników do reprezentowania ich wspólnych interesów. Kraj ten uniezależnił się od Związku Radzieckiego w 1991 r. I ustanowił jego konstytucję w 1994 r. Od tego czasu próbował ustanowić stabilny rząd z pewnymi trudnościami, co jest powszechne w wielu krajach postsowieckich. Konstytucja Mołdawii ustanowiła 3 gałęzie władzy: wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą.

Wydział wykonawczy rządu

Władza wykonawcza składa się z prezydenta, premiera i gabinetu ministrów. Prezydent Mołdawii pełni rolę głowy państwa i zapewnia jedność w kraju. W latach 1994-2000 prezydent został wybrany przez ogół społeczeństwa. Jednak od 2000 r. Prezydent został wybrany przez członków parlamentu w drodze wyborów pośrednich. W marcu 2016 r. Trybunał konstytucyjny orzekł, że zmiana procesu wyborczego jest niezgodna z konstytucją i ponownie ustanowiła dwukierunkowe wybory bezpośrednie. Prezydencja jest przeprowadzana na okres 4 lat z 2-letnim limitem. Premier Mołdawii pełni funkcję szefa rządu i jest mianowany przez prezydenta na 4 lata. Premier jest odpowiedzialny za zebranie gabinetu ministrów i ścisłą współpracę z każdym ministrem, aby zapewnić wykonywanie funkcji wykonawczych zgodnie z przepisami i przepisami uchwalonymi przez władzę ustawodawczą. W skład gabinetu ministrów wchodzi 16 ministerstw. Do ministerstw należą: kultura, finanse, sprawiedliwość, młodzież i sport, środowisko i gospodarka.

Władza ustawodawcza rządu

Władza ustawodawcza składa się z parlamentu Republiki Mołdowy, jednoizbowego organu rządowego. Składa się ze 101 członków, którzy są odpowiedzialni za zatwierdzenie nominacji zarówno premiera, jak i gabinetu ministrów. Osoby te są wybierane przez ogólną populację na podstawie proporcjonalnej reprezentacji. Władza wykonawcza może zaproponować parlamentowi ustawodawstwo, ale to do tego zgromadzenia należy przekazanie tych propozycji jako rachunków. Na czele Parlamentu stoi mówca, znany również jako przewodniczący Parlamentu. Obecnie Partia Demokratyczna posiada większość z 41 mandatami. Następne są: Partia Socjalistów (24), Non-inscrits (13), Partia Liberalna (11), Partia Komunistów (7) oraz Partia Liberalno-Demokratyczna (5).

Sądowa gałąź rządu

Sądownictwo składa się z hierarchii sądów, w tym (w kolejności): sądów pierwszej instancji, sądu apelacyjnego, sądu najwyższego i sądu konstytucyjnego. Sądy pierwszej instancji są podzielone między sądy rejonowe i 5 sądów okręgowych. Sąd najwyższy działa jako ostateczny sąd apelacyjny w sprawach karnych i cywilnych. Sąd konstytucyjny działa niezależnie od wszystkich gałęzi rządu, a jego 6 sędziów pracuje, aby zapewnić utrzymanie konstytucji poprzez przegląd ustawodawstwa, umów międzynarodowych i zamówień prezydenckich. Ponadto sąd ten jest odpowiedzialny za to, aby rząd i obywatele postępowali odpowiedzialnie wobec siebie. Sędziowie ci są mianowani w następujący sposób: 2 przez Najwyższą Radę Magistratury, 2 przez prezydenta i 2 przez parlament.

Zalecane

Miasta, które spędzają najwięcej w Walentynki
2019
Co to jest ICAO?
2019
Kiedy zbudowano katedrę św. Bazylego?
2019