Jaki rodzaj rządu ma Tadżykistan?

Rząd Tadżykistanu

Rząd Tadżykistanu działa w ramach systemu republik prezydenckich, co oznacza, że ​​prezydent działa zarówno jako głowa państwa, jak i szef rządu. Tadżykistan stopniowo przechodził w kierunku większej stabilności politycznej w ostatnich latach. Jego status jako poprzedniego członka Związku Radzieckiego opuścił kraj w politycznym zamieszaniu po jego niepodległości w 1991 roku. Kraj zmagał się z wojną domową, kontrolą talibów, handlem narkotykami i przemocą. Konstytucja Tadżykistanu, ustanowiona w 1994 r. I ostatnio zmieniona w 2003 r., Nakreśla podział władzy politycznej na trzy gałęzie władzy: wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą.

Oddział wykonawczy rządu Tadżykistanu

Władza wykonawcza składa się z prezydenta, premiera i Rady Ministrów. Prezydent Tadżykistanu wybierany jest w głosowaniu bezpośrednim, co oznacza, że ​​ogólna ludność składa karty do głosowania na kandydata, którego chce mieć na swoim stanowisku. Od 2003 r. Urząd prezydencki jest ograniczony do 2 kadencji po 7 lat każda.

Premier jest mianowany przez prezydenta na przewodniczącego Najwyższego Zgromadzenia i zapewnia, że ​​Rada Ministrów wykonuje obowiązki ustawodawcze uchwalone przez władzę ustawodawczą. Rada Ministrów składała się wcześniej z 19 ministrów, 9 dyrektorów komisji i 2 wicepremierów. Po wyborach prezydenckich w 2006 r. Prezydent Rachmon wyeliminował 10 stanowisk ministrów i 5 komisji.

Oddział ustawodawczy rządu Tadżykistanu

Władza ustawodawcza składa się z Najwyższego Zgromadzenia, które jest organem dwuizbowym od 1999 r. Ten organ ustawodawczy dzieli się na 2 działy: Zgromadzenie Przedstawicieli i Zgromadzenie Narodowe. Grupy te wspólnie pracują nad przyjęciem przepisów i regulacji, które muszą być wykonywane przez Radę Ministrów we wszystkich funkcjach rządowych.

Zgromadzenie Przedstawicieli jest uważane za niższy dom ustawodawczy. Ma 63 członków, którzy są wybierani na pięcioletnią kadencję. Proces wyborczy dla przedstawicieli jest różny: 41 wybieranych jest w oparciu o metodę jednoosobową na okręg wyborczy, a 22 wybiera się na podstawie proporcjonalnej reprezentacji. Zgromadzenie przedstawicieli spotyka się od listopada do czerwca każdego roku. Obecnie Ludowa Partia Demokratyczna reprezentuje większość z 51 mandatami.

Zgromadzenie Narodowe pełni funkcję wyższej izby władzy ustawodawczej. Składa się z 33 członków, którzy są albo wybrani, albo mianowani na pięcioletnie kadencje. Prezydent mianuje 8 miejsc, a pozostałe 25 miejsc wybieranych jest przez zgromadzenia lokalne. Zgromadzenie Narodowe zbiera się dwa razy w roku.

Sądowa gałąź rządu Tadżykistanu

Sądowa gałąź Tadżykistanu działa niezależnie od władzy wykonawczej i ustawodawczej. Na system prawny często mają wpływ łapówkarstwo i korupcja, a konstytucyjne prawa obywateli są często pomijane. Krajowa hierarchia sądów rozpoczyna się na poziomie lokalnym i jest kontynuowana na szczeblu okręgowym, regionalnym i krajowym. Większość spraw jest najpierw rozpatrywana przez sądy lokalne, a następnie może być odwołana do następnego najwyższego poziomu.

Prezydent mianuje sędziów, aby obsłużyć 10-letnie kadencje dla następujących sądów krajowych: Najwyższego Sądu Gospodarczego, Sądu Konstytucyjnego (który rozpatruje sprawy dotyczące interpretacji Konstytucji) oraz Sądu Najwyższego (który jest najwyższym sądem apele w kraju).

Zalecane

Czy ssaki wielorybów?
2019
Największe skandale dopingowe w sporcie
2019
Jakie języki są używane w regionie Maghrebu?
2019