Jakie są pięć regionalnych grup Narodów Zjednoczonych?

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), międzyrządowa, składa się z 193 państw członkowskich na całym świecie. Jego głównymi mandatami są utrzymanie współpracy i porządku światowego. Zastąpił on Ligę Narodów, gdy okazał się nieskuteczny po utworzeniu w 1945 r., Aby zapobiec dalszemu konfliktowi po II wojnie światowej. ONZ ma swoją siedzibę w Nowym Jorku, a inne główne bazy operacyjne to Nairobi, Genewa i Wiedeń. Do roku 2014 ONZ była geopolitycznie podzielona na pięć grup regionalnych w celu ułatwienia zarządzania, ułatwienia procesu wyborczego ONZ i czynników reprezentacji członków. Są to Grupa Afrykańska, Grupa Azji i Pacyfiku, Grupa Europy Wschodniej, Grupa Ameryki Łacińskiej i Karaibów oraz Grupa Europy Zachodniej i Inne. Do tej pory stan Kiribati pozostaje niesklasyfikowany do żadnej z tych grup geopolitycznych.

Grupa Afrykańska

Jest to największa z pięciu grup, z 54 państwami członkowskimi z kontynentu afrykańskiego. Ma 28% wszystkich członków ONZ. Oznacza to, że ta grupa ma 28% wszystkich głosów. W Radzie Bezpieczeństwa ONZ Grupa Afrykańska ma trzy niestałe miejsca. Ma 14 zarezerwowanych stanowisk w Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ i 13 miejsc w Radzie Praw Człowieka ONZ. Zgromadzenie Ogólne ONZ jest głównym organem ONZ, którego zadaniem jest kształtowanie polityki. Uprawnienie Grupy Afrykańskiej do wyboru przewodniczącego na zgromadzenie przypada co 5 lat, w latach kończących się na 4 i 9.

Grupa Azji i Pacyfiku

Obejmuje on 53 państwa członkowskie wywodzące się z Azji i Oceanii. Wyjątkami są Rosja, Nowa Zelandia, Australia, Izrael i Turcja. Grupa Azji i Pacyfiku ma 3 miejsca w Radzie Bezpieczeństwa, 2 nietrwałe i stałe miejsce w Chinach. Jej miejsca w Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ oraz Radzie Praw Człowieka ONZ wynoszą odpowiednio 11 i 13. Co pięć lat w latach kończących się na 1 i 6 grupa ta może wybrać przewodniczącego do Zgromadzenia Ogólnego.

Grupa Europy Wschodniej

Jako grupa z najmniejszą liczbą członków ONZ (23 członków) grupa ta przyciąga swoich członków z Europy i obejmuje Rosję z kontynentu azjatyckiego. Jego siedziby w organach ONZ to 2 w Radzie Bezpieczeństwa, 6 w Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ oraz 6 w Radzie Praw Człowieka ONZ. W latach kończących się na 2 i 7 grupa ta wybiera przewodniczącego do Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Grupa Ameryki Łacińskiej i Karaibów

Składa się z 33 stanów z części Ameryki Środkowej, Ameryki Południowej i Karaibów. Zachowane miejsca w organach ONZ są 2 niestałe w Radzie Bezpieczeństwa, 10 w Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ oraz 8 w Radzie Praw Człowieka ONZ. W latach kończących się na 3 i 8 grupa ta może wybrać przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Grupa Europy Zachodniej i Innych

Z 28 członkami rozproszonymi po całym świecie, grupa ta posiada dwa stałe stanowiska i 3 stałe miejsca w Radzie Bezpieczeństwa. W Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ oraz Radzie Praw Człowieka ONZ grupa ta ma odpowiednio 13 i 7 miejsc. W latach kończących się na 0 i 5 grupa ta może wybrać przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego.

Zalecane

Co to jest szamanizm?
2019
Kraje z najlepszymi źródłami dla turystów do Chin
2019
Czym jest las chmurowy?
2019