Judaizm: fakty i liczby

Judaizm jest jedną z najstarszych religii monoteistycznych i jest praktykowany od tysięcy lat w „Ziemi Świętej” na Bliskim Wschodzie i poza nią. Jest to jedna z głównych religii Abrahamowych na świecie. Od momentu powstania w Kanaanie, we współczesnym Izraelu i Palestynie, judaizm rozrósł się w skali globalnej, by dziś pochwalić się prawie 16 milionami wyznawców. Religia używa Tory jako podstawowego tekstu religijnego i uzupełniona jest tradycjami ustnymi w tekstach Talmudu i Midraszu.

Historia, święte teksty i przegląd przekonań

Religia judaizmu wywodzi się z epoki żelaza Kanaan, która dziś zajmuje terytoria Izraela i Palestyny. Ojcem judaizmu jest Abraham, postać wymieniana szeroko w Biblii hebrajskiej. Abraham, Izaak i Jakub są czczonymi patriarchami religii. Wiara ta opiera się na Przymierzu, o którym wierzy się, że zostało zawarte między Bogiem a Abrahamem. Przymierze opierało się na prawach i obowiązkach każdej ze stron wobec drugiej.

Pokolenia po założeniu judaizmu wyznawcy religii zaczęli odnosić się do Żydów. Ogólnym świętym tekstem judaizmu jest Tanach, który jest akronimem pochodzącym od Tory, Nevi'im i Ketuvim. Tora przedstawia pierwsze pięć ksiąg Biblii hebrajskiej, mianowicie Księgę Rodzaju, Wyjścia, Kapłańską, Liczb i Powtórzonego Prawa. Inne święte teksty, proroctwa i narracje historyczne są w Nevi'im, Ketuvim i Talmud. Żydzi wierzą tylko w jednego Boga iw mesjasza, który przyjdzie, aby zbawić sprawiedliwych i osądzić niegodziwych. Żydzi przestrzegają także dziesięciu przykazań zapisanych w Torze.

Global Presence and Notable Practitioners

Z powodu prześladowań i wysiedleń, Żydzi mają ogólnoświatową obecność jedynie około 16 milionów. Izrael jest żydowskim państwem większościowym, szczycącym się mieszkaniem 6, 1 mln wyznawców judaizmu. Stany Zjednoczone podążają uważnie za drugim z 5, 7 milionową populacją Żydów.

Inne kraje o znacznej liczbie Żydów to Francja, Kanada, Ameryka Łacińska, Wielka Brytania, Rosja i Niemcy. Żydzi wnieśli znaczący wkład w dziedziny muzyki, polityki i nauki.

Rozwój i rozprzestrzenianie się wiary

Rozprzestrzenianie się judaizmu na całym świecie można wyjaśnić fizycznym rozproszeniem Żydów. Starożytne królestwo Izraelitów zostało podbite przez Asyryjczyków, Babilończyków i Rzymian. Ta okupacja zmusiła Żydów do ucieczki z Królestwa, rozproszenia zwanego diasporą.

Najbardziej niszczycielskie prześladowania ludności żydowskiej miały miejsce podczas II wojny światowej, kiedy to prawie jedna trzecia Żydów została zabita przez nazistów. Holokaust spowodował, że wielu Żydów uciekło do regionów całego świata i ułatwiło rozprzestrzenianie się wiary. Od czasu zakończenia wojny liczba praktykujących judaizm rośnie. W okresie od 2005 do 2015 r. Nastąpił globalny wzrost liczby Żydów w szacowanym tempie 8%.

W judaizmie istnieją różne sekty, czynnik uniemożliwiający utworzenie jednolitej organizacji judaistycznej. Coraz częściej tradycyjne przekonania o judaizmie są kwestionowane przez modernizację. Istnieją dwie główne gałęzie judaizmu, a mianowicie Żydzi prawosławni i reformowani.

Zalecane

Czym jest Zupa Shark Fin?
2019
Najbardziej niebezpieczne prace według ofiar śmiertelnych
2019
Czym jest kontynent?
2019