Kraje o największych spadkach wartości względnych eksportu od 2000 roku

Eksport odgrywa kluczową rolę w gospodarkach na całym świecie, wpływając na wzrost gospodarczy, rozwój, bilans płatniczy i poziom zatrudnienia. Eksport jest elementem handlu międzynarodowego, w którym kraj produkuje towary i wysyła je do innego kraju na sprzedaż. Sprzedaż towarów eksportowych w danym kraju zwiększa produkcję brutto kraju produkcji. Produkty eksportowe można również wykorzystać do wymiany na inne towary potrzebne krajom eksportującym. Wartość towarów eksportowych wprowadzanych na rynek międzynarodowy obliczana jest na podstawie bieżącej wartości eksportu przeliczonej na dolara amerykańskiego zgodnie z wytycznymi Komisji dotyczącymi handlu i rozwoju ONZ. Niektóre kraje doświadczyły znacznego spadku względnych wartości eksportu. Wśród tych krajów znajdują się wymienione i krótko omówione poniżej.

Mariany Północne

Gospodarka eksportowa Mariany Północne zajmuje 218 miejsce na świecie. W 2014 r. Kraj doświadczył ujemnego salda handlowego, gdy import znacznie przewyższył eksport. Wartość eksportu Mariany Północne wyniosła 1, 9 mln USD, a wartość importu 213 mln USD, co doprowadziło do deficytu handlowego w wysokości 114 mln USD. Produkt krajowy brutto (PKB) kraju wyniósł w 2010 r. 733 mln USD, co czyni go jedną z najmniejszych gospodarek świata. Sektor eksportu Mariany Północne składa się głównie z tekstyliów i rękodzieła. Biorąc pod uwagę powolny wzrost gospodarczy i słaby eksport w Mariany Północne, wskaźnik wartości eksportu w stosunku do 2000 r. Wynosi zaledwie 0, 2%, co jest największym spadkiem na świecie.

Aruba

Aruba ma małą i otwartą gospodarkę, która charakteryzuje się minimalną obecnością przemysłu wytwórczego. Eksport jest słaby, co stanowi wskaźnik wartości eksportu wynoszący 9, 4% w porównaniu z 2000 r. Do głównych partnerów handlowych Aruby należą Stany Zjednoczone, Holandia i Wenezuela. Całkowita wartość eksportowa Aruby wyniosła 116 milionów USD, a wartość importu 1284 milionów USD. Głównym eksportem kraju są żywe zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego, sprzęt elektryczny i transportowy. Aruba nadal walczy o udział w rynku międzynarodowym. Wydatki na import również stale rosną, ze względu na wydatki na sprzęt wysokiej technologii.

Bermudy

Gospodarka eksportowa Bermudów zajmuje 192 miejsce na świecie z roczną wartością eksportu 53 mln USD, w porównaniu do znacznie większej wartości importowej 3, 17 mld USD. Różnica w wartości import-eksport doprowadziła do ujemnego salda handlowego w wysokości 3, 12 mld USD w kraju. Bermudy eksportują głównie gaz ropopochodny, twardy alkohol, pakowany środek farmaceutyczny, krew ludzką oddawaną do transfuzji oraz sok owocowy. Największymi kierunkami eksportowymi kraju są Stany Zjednoczone, Australia, Izrael i Nowa Zelandia. Niski eksport na Bermudy wpłynął na jego działalność na rynku międzynarodowym i obniżył ogólną roczną produkcję brutto. Według Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, wskaźnik wartości eksportu Bermudów w stosunku do 2000 r. Wynosi 23, 5%, co plasuje kraj wśród krajów, w których eksport jest największy w porównaniu z rokiem 2000.

Nierównowaga handlowa

Inne kraje o największych spadkach wskaźników względnej wartości eksportu to Curacao (35, 8%), Syria (43, 2%), Makau (48, 9%), Palau (52, 1%), Guam (55, 8%), Republika Środkowoafrykańska (55, 9 %) i Dominika (72, 0%). Kraje te mają stosunkowo niskie wartości eksportu w porównaniu z importem ze względu na słabe gospodarki. Na ich salda handlowe znaczący wpływ mają znaczne różnice w wartościach importu i eksportu. Mimo że kraje te handlują z większymi gospodarkami, takimi jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Izrael i kraje Europy Zachodniej, niewielki lub żaden wzrost eksportu nie występuje.

Kraje o największych spadkach wartości względnych eksportu od 2000 roku

RangaKrajWskaźnik wartości eksportu w stosunku do 2000 roku
1Mariany Północne0, 2%
2Aruba9, 4%
3Bermudy23, 5%
4Curacao35, 8%
5Syria43, 2%
6Makao48, 9%
7Palau52, 1%
8Guam55, 8%
9Republika Środkowoafrykańska55, 9%
10Dominika72, 0%

Zalecane

Najlepsze miasta w Oregonie
2019
Jak działa forma mgły przybrzeżnej?
2019
Co oznaczają kolory meksykańskiej flagi?
2019