Co to jest czysta substancja?

Czysta substancja odnosi się do elementu lub związku, który nie zawiera składnika innego związku lub elementu. Czyste substancje składają się tylko z jednego rodzaju atomu lub cząsteczki. Wodór i czyste żelazo to przykłady czystych substancji. Wodór składa się tylko z atomów wodoru, podczas gdy żelazo składa się tylko z atomów żelaza. Mieszanie dwóch czystych substancji powoduje powstanie mieszaniny. Aby je rozdzielić, naukowcy używają metody znanej jako filtracja. Mieszaniny mogą być jednorodne lub niejednorodne. Miara używana do określenia, jak czysta może być substancja nazywana czystością. Oprócz wodoru i żelaza, inne czyste substancje obejmują złoto, diamenty, cukier i sodę oczyszczoną.

Identyfikacja czystej substancji

Istnieją cztery różne sposoby określania czystości substancji: temperatury wrzenia, temperatury topnienia, przewodnictwo elektryczne i reakcje chemiczne. Kiedy wystawia się czystą substancję na określony stan temperatury, środowisko, a także ciśnienie, są one zdolne do przechodzenia określonych zmian, które są unikalne i rozpoznawalne. Czyste substancje mają określoną temperaturę wrzenia i określoną temperaturę topnienia. Jeśli chodzi o przewodność elektryczną, miedź stosowana w instalacjach elektrycznych musi być czysta. Substancja taka jak czysta woda ciekła jest bardzo słabym przewodnikiem elektryczności z powodu braku elektrolitów, które pomagają w przewodzeniu elektryczności. Podczas reakcji chemicznych czyste substancje tworzą wielokrotnie przewidywalne produkty. Innymi cechami stosowanymi do określania czystości substancji są odpowiednio ciśnienie pary, współczynnik załamania i gęstość gazów, cieczy i ciał stałych.

Stopień czystości substancji

Stopień czystości substancji jest jedynie miarą stopnia, w jakim zanieczyszczone substancje są obecne w substancji. Obecnie jest oczywiste, że zmiana cech, takich jak punkty wrzenia, jakkolwiek niewielkie, wskazuje na obecność innej substancji w tej substancji. Substancje, które zakłócają czystość substancji, nazywane są zanieczyszczeniami. Na przykład woda ma temperaturę wrzenia 100 ° C i temperaturę topnienia 0 ° C. Każda zmiana tych wartości oznacza obecność zanieczyszczenia. Temperatura topnienia substancji powinna zawsze być zbliżona do jej temperatury zamarzania. W przypadku zmiany należy podejrzewać zanieczyszczenia. Temperatury topnienia i wrzenia czystych substancji są zawsze ostre.

Wpływ zanieczyszczeń na czyste substancje

Istnieją cztery właściwości, które zanieczyszczenia wywierają na czyste substancje. Właściwości są zbiorczo nazywane właściwościami koligatywnymi. Zanieczyszczenia podnoszą temperaturę wrzenia substancji, obniżają jej temperaturę zamarzania, obniżają ciśnienie pary lub powodują, że jej płyn wywiera większe ciśnienie osmotyczne. Po zmieszaniu z innymi substancjami temperatura zamarzania wody spada. Zasada ta pomaga schłodzić różne substancje w temperaturach niższych niż temperatura zamarzania wody. Innym zastosowaniem zjawiska zanieczyszczeń są obszary o bardzo niskich temperaturach zimą. Sole rozprzestrzeniają się na drogach, aby zwiększyć topnienie lodu. Ponadto morza ze względu na swoją słoną naturę nie są zdolne do zamarzania, nawet gdy inne zbiorniki wodne zamarzają z powodu bardzo niskich temperatur. Stąd wiedza o czystej substancji jest krytyczna w termodynamice, reakcjach chemicznych i typowym codziennym życiu.

Zalecane

Kiedy i dlaczego obchodzony jest międzynarodowy dzień języka ojczystego?
2019
Jakie języki są używane w Irlandii?
2019
Co to jest Sleet?
2019